Pågående

Auktion 58 äger rum på Scandic Hotell Segevång, Segesvängen, 21227 Malmö

Fredag 26 Oktober 2018 kl 12.00.

Katalog Auktion 58:


Auktion 58
(mindre fil 6 mb)

Auktion 58 (medium fil 28 mb)

Auktion 58 (större fil 222 mb)

Extrabilder till katalog 58

Bilder

Skriv gärna ut och fyll i Visningslista och kvittering av Budspade.

Visningslista Auktion 58

Budspade Auktion 58


Resultatlista auktion 58, 2018-10-26

Objekt ej noterade här är för närvarande osålda och kan köpas för utropspris + provision
till och med den 23 Nov.


Resultatlista som pdf

Reservation för fel


Malmö Frimärkshandel
Box 3016
200 22 Malmö
040-939909
malmofrim@telia.com